Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos įvertinimas

Džiugu gauti įvertinimą iš Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos, į kurią įstojome 2021 metų pavasarį.

2/22/2022

Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija (LTICA) vienija 46 įstaigas (turizmo informacijos centrus, turizmo ir verslo informacijos centrus, muziejus ir kitas įstaigas), kurios kuruoja turizmą Lietuvos regionuose. LTICA veikia 19 metus, yra Lietuvos turizmo rūmų narys, o LTICA prezidentas yra turizmo rūmų tarybos narys. LTICA atstovauja narių interesus ir juos gina valstybės, savivaldos institucijose. LTICA bendradarbiauja su įvairiomis ne tik turizmo srityje savo veiklą vykdančiomis asociacijomis. LTICA nariams organizuojami renginiai, mokymai, suteikiama galimybė prisidėti prie dalyvavimo bendruose projektuose, nuolat vykdomos turizmo informacijos centrų rinkodaros priemonės.

VšĮ Visagino turizmo plėtros centras (VTPC), siekdamas tobulinti savo veiklą, bendradarbiauti su kitomis turizmą kuruojančiomis įstaigomis Lietuvoje, semtis iš jų patirties ir pristatyti Visagino savivaldybės turizmo išteklius platesnei auditorijai, 2021 m. pavasarį įstojojo į LTICA narius.

Džiaugiamės, kad 2021 m. gruodžio 15 d. VTPC gavo įvertinimą iš LTICA - padėką už gerą startą!